Vergoedingen

Hieronder worden een aantal belangrijke regels uitgelegd die gelden voor alle psychologen die werkzaam zijn binnen de Generalistische Basis GGZ  (GBGGZ). Ik raad u aan deze regels goed door te lezen en eventuele vragen met mij te bespreken. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Het blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf voorafgaand aan de intake te informeren over uw rechten en plichten binnen de door u afgesloten zorgverzekeringspolis.

Korte uitleg
Hoeveel u  vergoed krijgt vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar, hangt af van de ernst van de problemen (zorgzwaarte), van uw verzekeringspolis en van het feit of uw behandelaar een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Zowel bij gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg vindt vergoeding plaats. U dient eerst uw algemeen eigen risico verder op te maken, daarna vindt vergoeding plaats. Er is geen eigen bijdrage meer. De verzekeraar vergoedt per behandeling, achteraf. Er moet wel sprake zijn van een diagnose volgens een classificatiesysteem (DSM-IV). De facturen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Er zijn problemen waarbij de behandelingen ervan niet vergoed worden, zoals relatieproblematiek, arbeidsgerelateerde problematiek en gezinsproblemen. Dan betaalt u zelf rechtstreeks de rekening van 90,00 euro aan uw behandelaar. Dit wordt een OVP( per 2017 heet dit OZP) genoemd, een overig product dat buiten de verzekering valt. Overigens, soms zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten van behandeling op zich te nemen als het niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Altijd heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig, waarop verplicht vermeld moeten staan : uw gegevens, de gegevens van de huisarts incl. de AGB-code, dat het om een verwijzing naar de GBGGZ gaat of naar  de SGGZ, (vermoeden van) een DSM-IV-stoornis en de reden van verwijzing. De datum van de verwijsbrief moet voor de eerste afspraak met de behandelaarzijn. De behandelaar kan in de eerste contacten vaststellen dat er sprake is van een psychische stoornis die voor vergoeding in aanmerking komt 


Meer weten? Leest u dan hier verder voor uitgebreidere informatie.