Vergoedingen

Hieronder worden een aantal belangrijke regels uitgelegd die gelden voor alle psychologen die werkzaam zijn binnen de Generalistische Basis GGZ  (GBGGZ). Ik raad u aan deze regels goed door te lezen en eventuele vragen met mij te bespreken. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Het blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf voorafgaand aan de intake te informeren over uw rechten en plichten binnen de door u afgesloten zorgverzekeringspolis.

Korte uitleg

Psychologische zorg wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering en zonder een eigen bijdrage. Een verwijzing van de huisarts moet, voorafgaande aan de behandeling, worden overlegd.
Als er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar, betaalt die de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de psychologenpraktijk. De kosten van de behandeling gaan wel eerst van uw eigen risico af (voor 2021 is dat minimaal € 385). Voor 2021 heeft Psychologenpraktijk M.J.L.J. Luijpen  met de meeste zorgverzekeraars (uitzondering De Friesland) contracten afgesloten.

Meer weten? Leest u dan hier verder voor uitgebreidere informatie.

Actueel:
Bent u al bekend met het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.
En wat betekent het voor u?
Uw psycholoog gaat in 2022 op een andere manier declareren. Dit betekent dat alle behandelingen gestart in 2020 en 2021 in december administratief worden afgerond en per 1 januari in de nieuwe bekostiging weer worden gestart. Goed om te weten: De voortgezette behandeling in 2022 gaat ten laste van uw eigen risico 2022.