Uitgebreidere uitleg Tarieven

Uitgebreidere uitleg Tarieven 

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. Momenteel is het eigen risico minimaal 385 euro per persoon.  Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.
Zowel bij gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg vindt vergoeding plaats. De verzekeraar vergoedt niet per zitting of sessie, maar per behandeling, achteraf. Het gaat dan om één bedrag voor de gehele behandeling (productgroep). Dat is wettelijk bepaald. En in welke  productgroep de behandeling valt is afhankelijk van de ernst en complexiteit  van de problematiek . En bij elke productgroep hoort een, wettelijk bepaald, maximumtarief.
U kunt aan de hand van uw klachten ingedeeld worden in de volgende zorgzwaarteproducten:
Kort  Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg. Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten. Tarief  € 522,13.
Middel  Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. Tarief € 885,00.
Intensief  Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. Tarief € 1434,96
De genoemde tarieven zijn wettelijk vastgelegd en worden per jaar opnieuw vastgesteld.
Er moet wel sprake zijn van een diagnose volgens een classificatiesysteem (DSM-5). De facturen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Er zijn problemen waarbij de behandelingen ervan niet vergoed worden, zoals relatieproblematiek, arbeid gerelateerde problematiek en gezinsproblemen. Dan betaalt u zelf rechtstreeks de rekening van € 105,00 aan uw behandelaar. Dit wordt een OVP genoemd, een overig product dat buiten de verzekering valt. Overigens, soms zijn werkgevers bereid om (een deel van) de kosten van behandeling op zich te nemen als het niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Altijd heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig, waarop verplicht vermeld moeten staan: uw gegevens, de gegevens van de huisarts incl. de AGB-code, dat het om een verwijzing naar de GBGGZ gaat, (vermoeden van) een DSM-5-stoornis en de reden van verwijzing. Zonder verwijzing geen vergoeding. De behandelaar kan in de eerste contacten vaststellen dat er sprake is van een psychische stoornis die voor vergoeding in aanmerking komt .

Bij een no-show, dat is het niet tijdig afzeggen van een sessie (minimaal 24 uur van te voren), moet de sessie bij u in rekening gebracht worden. De verzekeraar vergoedt geen no-show.