Wachttijden

 
Per heden (1 aug 2022) bedraagt de wachttijd voor een intake-gesprek 10 weken. Na de intake is er geen wachttijd voor de behandeling, en kunnen de gesprekken doorlopen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw Zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar  kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door  zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).